Symbioosin sääntömääräinen kevätkokous on pidetty, ja luonnonsuojeluapurahan saajat päätetty. Jaettavana oli tänä keväänä 2400 euroa.

 

Kevätkokouksen päätöksellä apuraha jaettiin seuraavasti:

  • Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry, 900 € lepakoiden talvehtimispaikkojen kunnostamiseen tarvittavaan metallli- ja puutavaraan
  • Raimo Uusitalo, 600 € kalasääskien suojeluun
  • Uudenmaan perinnemaisemaryhmä UUPE, 300 € perinnemaisemien vaalimista ja luonnonsuojelua edistävään toimintaan
  • Luonnonharrastajien yhdistys Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry, 300 € perinnemaisemahankkeeseen
  • Ostrobothnia Australis r.f. 300 € haahkojen pesien rakentamiseen

Kiitämme kaikkia hakemuksen lähettäneitä!