Symbioosi ry:n ympäristöohjelma

 

 

Symbioosi ry:n ympäristöohjelman tarkoituksena on antaa järjestön jäsenille ja virkailijoille ohjeita ympäristön huomioimiseksi kaikessa järjestön toiminnassa.

Toivomme, että seuraavia tavoitteita noudatettaisiin mahdollisimman pitkälti kaikessa järjestön toiminnassa silloin, kun se on mahdollista kohtuullisen vaivan ja Symbioosin budjetin rajoissa:

 

Energiansäästö:

 

- Sammutamme sähkölaitteet iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä koskee siis esim. kertsin tietokoneita, joista on hyvä sammuttaa ainakin näyttö yöksi.

 

- Sammutamme tiloista valot iltaisin.

 

-Pyrimme järjestämään Symbioosin retkille ja ekskursioille yhteiskuljetuksen mieluiten julkisilla kulkuneuvoilla tai lihasvoimaa käyttäen, mutta tarpeen mukaan tilausbussilla.

 

 

Jätteet:

 

-Pyrimme minimoimaan jätteen määrää välttämällä turhia hankintoja ja ostamalla käytettyjä tavaroita. Vinkkejä jätteen määrän vähentämiseksi löytyy Symbioosin nettisivuilta

 

-Kierrätämme syntyneet jätteet kerhohuoneella, juhlissa ja muissa tapahtumissa pyrimme kierrättämään jätteitä niin paljon kuin mahdollista. Ohjeet jätteiden lajitteluun löytyvät Symbioosin nettisivuilta, ja kierrätyspisteiden sijainti kampuksella erillisestä ohjeesta (tulossa).

 

Yleistä:

 

- Pyrimme vaikuttamaan yliopiston ja laitoksemme toimintaan siten, että opiskelu olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä. Kunnioitamme kuitenkin laitoksen/yliopiston osaamista ja päätöksiä. Opetukseen puuttuminen edellyttää aina hallituksen hyväksyntää.

 

- Pyrimme pysymään selvillä ympäristöasioista yhteiskunnassa ja ottamaan kantaa niihin silloin, kun Symbioosi ry:n hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

 

-Jaamme vuosittain luonnonsuojelurahaa yhdistyksen kevätkokouksen päätöksellä yhteen tai useampaan luonnonsuojelua edistävään hankkeeseen.

 

-Tuotteita ja palveluita hankittaessa suosimme yrityksiä, jotka ovat huolehtineet ympäristöasioista.

 

Toivomme, että virkailijat kiinnittäisivät huomiota seuraaviin asioihin. Huom! Virkailijat voivat mainiosti delegoida näitä hommia muille, heidän ei siis tarvitse henkilökohtaisesti lajitella jokaista jätettä! Ohjeet koskevat virkailijoiden lisäksi kaikkia tapahtumien järjestäjiä.

 

Kerhotilavastaavat

 

-          Huolehtivat siitä, että kerhotilan kierrätysastiat (biojäte, kartonki, paperi, pahvi, metalli ja energiajae) toimivat, huolehtivat tarvittaessa uusien astioiden hankkimisesta ja siitä, että lajitteluohjeet ovat selvästi näkyvillä

 

-          Mikäli kertsille tarvitaan uusia astioita tai huonekaluja, pyrkivät hankkimaan ne käytettyinä

 

-          Hankkivat mieluiten ympäristöystävällisiä pesuaineita tiskaukseen ja kertsin siivoukseen

 

-          Huolehtivat jätteen lajittelusta erityisesti kertsin siivouksen yhteydessä TAI delegoivat sen jollekin muulle

 

Kulinaristi ja keittiötiimi

 

-          Käyttävät ruoanlaitossa mahdollisimman paljon kotimaisia ja reilun kaupan elintarvikkeita

 

-          Pyrkivät hankkimaan raaka-aineet mahdollisimman suurissa ja helposti kierrätettävissä pakkauksissa jätteen vähentämiseksi

 

-          Pyrkivät hankkimaan raaka-aineet mahdollisimman läheltä ja kerralla ylimääräisen autonkäytön vähentämiseksi

 

-          Välttävät kertakäyttöastioiden ja muun kertakäyttötavaran käyttöä sitseillä, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Astioita ja muita tarvikkeita (esim. termoskannuja, kylmäkaappeja) voi lainata vaikka HYY:ltä ja Sodexolta.

 

-          Huolehtivat siitä, että ruoanlaitossa ja –tarjoilussa syntyneet jätteet lajitellaan mahdollisuuksien mukaan

 

-          Jakavat mahdollisesti ylijääneet ruoat osallistujille tapahtuman jälkeen sen sijaan, että ruoat heitettäisiin roskiin

 

-          Käyttävät koristelussa ym. mahdollisimman paljon ympäristöystävällisiä ja kierrätettyjä materiaaleja

 

-          Käyttävät tiskauksessa ja siivouksessa mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä pesuaineita

 

 

Tirehtööri ja tapahtumatiimi

 

-          Suosivat hankinnoissaan kotimaisia tuotteita ja kierrätettäviä pakkauksia (esim. juomatölkit ja –pullot)

 

-          Pyrkivät kuljettamaan mahdollisimman paljon tavaraa kerralla ja suunnittelevat reitin siten, että vältytään turhalta ajamiselta

 

 

Retkivastaavat

 

-          Pyrkivät hankkimaan retkille yhteiskuljetuksen mikäli retkeä ei ole mahdollista tehdä lihasvoimalla tai julkisilla kulkuneuvoilla

 

-          Huolehtivat siitä, ettei retkipaikalle jää jätteitä

 

 

Peli- ja kilpailuvastaavat

 

-          Huolehtivat kilpailujen yhteydessä siitä, että kilpailupaikka jää siistiin kuntoon

 

-          Huolehtivat BD- pelissä siitä, että rastien suunnittelussa käytetään järkeä: ei sotketa, tuhlata syömäkelpoista ruokaa tai tuoteta turhaa jätettä

 

-          Selvittävät, voisiko polkupyörällä liikkumista Ahvenanmaan linturallissa helpottaa/kannustaa

 

 

Shokkelomestarit

Huolehtivat yhdessä Shokkelon järjestäjien, kulinaristin ja tirehtöörin kanssa

 

-          kierrätyksen ja jätteenlajittelun toimivuudesta, myös loppusiivouksessa!

 

-          siitä, että mahdollisimman suuri osa tarjoilluista ruoista ja juomista on valmistettu kotimaisista ja ympäristöystävällisistä raaka-aineista (eli antavat ohjeita kulinaristille ja leipojille) ja että myytävät juomat, karkit yms. ovat mahdollisimman vähän pakattuja

 

-          tavaroiden kuljetuksen toimivuudesta siten, että auton käyttö saadaan minimoitua

 

-          siitä, että shokkelon ’’työntekijät’’ osaavat tarvittaessa kertoa yleisölle tuoton käytöstä osittain luonnonsuojeluun

 

 

Kerhojen vetäjät

 

-          Pyrkivät hankkimaan retkille yhteiskuljetuksen mikäli retkeä ei ole mahdollista tehdä lihasvoimalla tai julkisilla kulkuneuvoilla

 

-          Lainaavat sellaiset tarvikkeet, joita ei tarvita usein

 

-          Hankkivat materiaalit mahdollisimman läheltä, mieluiten käytettyinä

 

-          Kopioivat paperit kaksipuoleisina

 

-          Huolehtivat jätteiden lajittelun toimimisesta kerhonsa tapahtumissa ja valojen sammuttamisesta tapahtuman jälkeen

 

 

Ympäristövastaavat

 

-          Auttavat tarvittaessa muita virkailijoita ympäristöasioiden hoitamisessa, neuvovat ja ottavat tarvittaessa selvää ympäristöasioista

 

-          Huolehtivat erillisen ohjeen (saatavana ympäristövastaavilta) mukaisten tapahtumien järjestämisestä (esim. niitto, linnunpönttöjen putsaaminen)

 

-          Tarkastavat ympäristöohjelman vuosittain ja tarvittaessa päivittävät sitä

 

-          Kirjoittavat vuosittain lyhyen raportin järjestön ympäristöasioista ja hyväksyttävät sen hallituksella

 

 

Symbiontin toimittajat

 

-         Ottavat selvää mahdollisuudesta painaa Symbiontti ympäristöystävälliselle paperille 

 

-          Huolehtivat siitä, että painos on sopivan kokoinen, ettei paperia mene hukkaan

 

-          Välttävät turhaa tulostamista lehteä kootessa

 

 

Hallitus

 

-          Huolehtii luonnonsuojelurahan jakamisesta ja päättää tarvittaessa ottaako Symbioosi tieteellisessä mielessä kantaa johonkin luonnon- tai ympäristönsuojelua koskevaan asiaan (esim. Vuotos)

 

 

Kaikki symbioosin jäsenet voivat kantaa kortensa kekoon näin:

 

-          Sammuta valot kun lähdet kertsiltä/vessasta/luentosalista/labrasta viimeisenä

 

-          Sulje tietokone, tai sammuta ainakin näyttö, jos lähdet illalla viimeisenä

 

-          Viikonloppuisin, kesällä ja muina loma-aikoina sammuta kone kokonaan lähtiessäsi

 

-          Lajittele jätteet sekä kotona että kampuksella. Jos osaat purkaa kauppakassin oikeisiin kaappeihin, osaat laittaa jätteet oikeisiin astioihin!

 

-          Kopioi ja printtaa mahdollisimman usein kaksipuoleisena, mutta mieti ensin, tarvitsetko koko paperia oikeasti

 

-          Suosi joukkoliikennettä ja lihasvoimaa tullessasi yliopistolle

 

-          Retkillä tai ekskursioilla ota mukaan mahdollisimman vähän jätteitä tuottavia eväitä, ja ota mahdolliset jätteet mukaasi kotiin, älä jätä niitä luontoon!

 

-          Ota yhteyttä ympäristövastaaviin, jos huomaat kampuksellamme ympäristöllisen epäkohdan tai epäselvyyden.