SYMBIOOSIN HALLITUS VUONNA 2022

Puheenjohtaja: Ella Lintunen

Varapuheenjohtaja: Jannika Mansikkaviita

Sihteeri: Kerttu Vainiomäki

Taloudenhoitaja: Otto Litkey

Kulinaristi: Santtu Nissilä

Tirehtööri: Petteri Puonti

Kirjanpitäjä: Veli Linnossuo

Opintovastaava: Inka Ronkainen

Tiedottaja: Sini Wartiovaara

YVHY-henkilö: Miriam Ronkainen

Symbiontin toimitussihteeri: Minna Launiainen

Shokkelomestari: Terhi Noponen

 

Symbioosin vuoden 2022 koko virkailijakunnan löydät täältä.

 

 

 Symbioosi Ry jakoi sääntömääräisessä kevätkokouksessaan 20.2.2020 3000 euron suuruisen luonnonsuojeluapurahan. Saapuneista hakemuksista apurahan vastaanottajiksi kokous päätti:
 

· VKEK:lle  kuusiluodon ketohankeeseen 250€

· Raimo Uusitalolle kalasääsken suojeluun 800€

. Vanajavesisäätiölle  kalateiden luontokartoituksiin 1000€

· Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle, pelastetaan pörriäiset hankeeseen 300€

· Ilmastometsä ry:lle pöntötetään ilmastometsä hankkeeseen 650€

 

  Vanajavesisäätiö on ilmoittanut, että jos he eivät saa Ely-keskukselta tukea, he eivät vastaanota Symbioosin apurahaa. Tässä tapauksessa luonnonsuojeluapuraha jaetaan seuraavalla tavalla ja vanajavesisäätiön osuus summasta maksetaan myöhemmin.

 

 · VKEK:lle  kuusiluodon ketohankeeseen 250€

· Raimo Uusitalolle, kalasääsken suojeluun 1200€

· Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle, pelastetaan pörriäiset hankeeseen 690€

 · Ilmastometsä ry:lle pöntötetään ilmastometsä hankkeeseen 810€

 

muistutuksena vielä myöntöperusteet :

 

  1. Symbioosin luonnonsuojeluapuraha myönnetään luonnonsuojelua konkreettisesti edistävään toimintaan. 
  2. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetöihin.
  3. Apurahaa saaneen tahon on toimitettava Symbioosille raportti hankkeen edistymisestä 
    myöntämisvuoden loppuun mennessä.
  4. Hakemukseen tulisi sisältyä vapaamuotoisesti vähintään tiedot hankkeen aikataulusta ja 
    toteuttajasta, budjettiarvio sekä tiedot siitä, miten hanke edistää luonnonsuojelua. 
  5. Symbioosi ry pidättää oikeuden jättää apuraha myöntämättä osittain tai kokonaan.

Ensi vuoden alussa on taas apurahaa jaossa, pysykää kuulolla!

SYMBIOOSIN HALLITUS VUONNA 2021

Puheenjohtaja: Julius Ulpovaara

Varapuheenjohtaja: Sonja Jalonen

Sihteeri: Iiris Ihalainen

Taloudenhoitaja: Tapani Neuvonen

Kulinaristi: Ella Lintunen

Kirjanpitäjä: Johanna Kupari

Opintovastaava: Jannika Mansikkaviita

Tirehtööri: Aatu Ruohonen

Shokkelomestari: Santtu Nissilä

Tiedottaja: Pilvi Eronen

 YVHY-henkilö : Sanni Miettinen

Symbiontin päätoimittaja: Riku Kangasniemi

Symbioosin vuoden 2021 koko virkailijakunnan löydät täältä.

 

Alakategoriat