Symbioosi ry:n käytössä on kolme eri sähköpostilistaa, jotka luonnollisestikin palvelevat eri käyttötarkoituksia. Kaikista tärkein rivijäsenelle (ja HY:n biologianopiskelijalle) on luonnollisestikin jäsenlista, mutta myös muiden listojen nimen ja käyttötarkoituksen tietämisestä on kaikille hyötyä. Listojen sähköpostitulvan pitämiseksi aisoissa kannattaa sähköpostiin luoda säännöt listaviestien ohjaamiseen omiin kansioihinsa. Lyhyt ohje löytyy täältä.

 

Jäsenlista (symbioosi-ry (åt) helsinki.fi)

Jäsenlistaa käytetään järjestön virallisena tiedotuskanavana, eli tänne tulevat ilmoitukset niin illanistujaisista, retkistä, opintopiireistä ja ylipäätänsä kaikesta, mihin Symbioosi ry liittyy. Tämän lisäksi listoille tulee ilmoituksia opetuksesta laitoksella ja joillekin kursseille ilmoittautuminen (tai niistä tiedottaminen) tapahtuu vain sinne tulevien viestien avulla. Eli toisin sanoen, listalla oleminen on opiskelijalle äärimmäisen tärkeää, vaikka ainejärjetötoiminta ei itsessään kiinnostaisikaan!

Listalle liittyminen:

Listalle liittyminen tapahtuu seuraavasti:

Lähetä otsikoimaton viesti osoitteeseen majordomo (miukumauku) helsinki.fi. Laita viestiin seuraava teksti (ilman lainaus- ja sulkumerkkejä!): "subscribe symbioosi-ry [oma sähköpostiosoite]". Tämän jälkeen seuraa sähköpostilla vastauksena tulevaa ohjetta.

Listalta eroaminen:

Listalta eroaminen puolestaa tapahtuu muuten samalla tavalla kuin liittyminen, mutta tekstiksi tulee seuraava litania (jälleen ilman lainaus- ja sulkumerkkejä): "unsubscribe symbioosi-ry [oma sähköpostiosoite]". Mikäli eroamisessa on vaikeuksia, ota yhteys tiedottajaan.

Listan säännöt:

Alla olevat säännöt perustuvat Symbioosi ry:n sääntöihin sekä yleiseen nettietikettiin. Pääsääntönä on, että kaikki ilmoitusasiat lähetetään tiedottajan kautta, lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia.

 

Listoille saa lähettää suoraan

-Symbioosi ry:n toimintaan liittyä viestejä

-Biosfäärin ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumailmoituksia

-Symbioosi ry:n jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavia kurssi- ja työilmoituksia

-Symbioosi ry:n jäsenten osto- ja myynti-ilmoituksia

 

Listoille EI SAA lähettää

-puoluepoliittista materiaalia

-ketjukirjeitä tai mainospostia

-hyvän tavan tai Suomen lain vastaista materiaalia

 

 

Virkalijalista (symbioosi-virkailijat (åt) helsinki.fi)

Virkailijalista toimii tiedotuskanavana järjestömme virkailijoille ja yhteyslinkkinä virkalijakunnan ja hallituksen välillä.

 

Hallituslista (symbioosi-h (åt) helsinki.fi)

Haluatko järjestää tapahtuman Symbioosille? Haluaisitko jotain kerhohuoneelle? Haluatko antaa palautetta toiminnasta? Näissä kaikissa asioissa voi ottaa yhteyttä Symbioosin hallitukseen yllä olevan listan avulla. Samalla listalla voit kysyä, haluaisiko Symbioosi ry rahoittaa jäsenistöään koskevia tapahtumia.

 

Member mailing list (symbioosi-ry (åt) helsinki.fi)

The member mailing list is an official information channel for the organization. Announcements about parties, excursions, study groups and everything that has to do with Symbioosi ry come to this list. It also often has announcements about education and courses in the department of biosciences, including course registration information. It is therefore extremely important for students to subscribe to this list, even if you're not interested in the activities of the student organization itself!

 

To subscribe:

Send a message (without a subject!) to the address majordomo (åt) helsinki.fi. Write the following to the body (without quotes):

"subscribe symbioosi-ry [your-email-here]"

 

To unsubscribe:

Unsubscribing is similar to subscribing, except for the message body you need to write the following (without quotes):

"unsubscribe symbioosi-ry [your-email-here]"

 

Mailing list rules:

Rules for the mailing list follow the rules of Symbioosi and the general netiquette. The main rule is that all the announcements should go through the  communicator, except for a few exceptions.

 

You can send to the list directly:

-Messages concerning the activities of Symbioosi

-Event announcements for Biosfääri and member organizations 

-Information about courses and jobs that could be interesting for Symbioosis members  

-Symbioosis members notifications for selling or bying items 

 

You can NOT send to the list:

-political material

-chain letters or advertisements

-messages that are against good manners or the Finnish law